Eksperci

Nad opracowaniami merytorycznymi pracować będą wybitni eksperci:

prof dr hab. Stanisław Mikołaj Mazur

Katedra Ochrony Roślin, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Badania nad przydatnością nowych fungicydów w zwalczaniu chorób roślin oraz wpływem czynników agrotechnicznych na zdrowotność roślin. Obecnie Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na wykorzystaniu substancji naturalnych i biopreparatów w ochronie roślin.

Główne osiągnięcia zawodowe w zakresie:

 • Choroby grzybowe warzyw korzeniowych: marchwi, pietruszki i selera. Identyfikacja i rozwój sprawców chorób. Ochrona plantacji nasiennych warzyw korzeniowych przed mikozami.
 • Skuteczność nowych preparatów, w tym biotechnicznych i biologicznych do ochrony wybranych upraw warzyw i roślin jagodowych.
 • Choroby czosnku i metody zwalczania.
 • Ochrona wybranych roślin zielarskich przed patogenami grzybowymi.
 • Ochrona wybranych gatunków warzyw i truskawki  przed najgroźniejszymi agrofagami, w nowoczesnych systemach uprawy.

dr hab. Jacek Nawrocki

Katedra Ochrony Roślin, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zainteresowania naukowe:

 • Choroby grzybowe warzyw korzeniowych: marchwi, pietruszki i selera. Identyfikacja i rozwój sprawców chorób. Ochrona plantacji nasiennych warzyw korzeniowych przed mikozami.
 • Skuteczność nowych preparatów, w tym biotechnicznych i biologicznych do ochrony wybranych upraw warzyw i roślin jagodowych.
 • Choroby mieczyka ogrodowego i zdrowotność bulw.
 • Ochrona wybranych roślin zielarskich przed patogenami grzybowymi.
 • Ochrona wybranych krzewów jagodowych (truskawki, borówki wysokiej, winorośli) przed najgroźniejszymi agrofagami, w nowoczesnych systemach uprawy.

Metody badawcze:
klasyczna mikologia; patologia roślin; epidemiologia; metody statystyczne; doświadczenia polowe, szklarniowe i w kontolowanych warunkach środowiskowych, testy laboratoryjne; techniki molekularne (PCR, PCR-RFLP)

Nagrody: Nagroda Rektora Akademii/Uniwersytetu Rolniczego za działalność naukową – 2004, 2005, 2012 r., Nagroda Rektora Akademii/Uniwersytetu Rolniczego za działalność organizacyjną – 2003, 2006, 2010, 2015 r., Złoty Krzyż Zasługi – 2010 r., Srebrny Krzyż Zasługi – 2005 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2008 r., Odznaka „Honoris Gratia” – 2010 r., Złota Odznaka – Krzyż Małopolski – 2016 r.,

Członek organizacji naukowych:
Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne – członek od 1998, skarbnik Oddz. Krakowskiego od 2003 r.
Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych – członek od 1999, przewodniczący Oddziału Krakowskiego od 2012 r., prezes Zarządu Głównego od 2015 r.
Canadian Phytopathological Society – członek od 2015 r.

dr hab. Iwona Domagała Świątkiewicz

Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Zakład Żywienia Roślin, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Główne kierunki badawcze:
Jakość gleby i podłoży ogrodniczych w aspekcie optymalizacji żywienia roślin, poprawy plonowania oraz ochrony środowiska naturalnego. Problematyka wpływu czynników środowiskowych i agrotechnicznych na wartość odżywczą i biologiczną plonu. Ekologiczne metody produkcji roślin zmniejszających stosowanie przemysłowych środków produkcji w uprawach polowych i pod osłonami. Stosowanie biodegradowalnych polimerów w rolnictwie.

Główne osiągnięcia zawodowe:

 • Określenie wybranych aspektów odżywienia mineralnego winorośli (Vitis sp. L) oraz określenie ich wpływu na wzrost, plon, wartość biologiczną owoców oraz odporność roślin na mróz.
 • Ocena możliwości zastosowania w ogrodnictwie włóknin z materiałów biodegradowanych oraz ocena ich wpływu na właściwości fizyko-chemiczne gleby.
 • Analiza porównawcza właściwości prozdrowotnych surowców i przetworów uzyskanych metodami ekologicznymi i konwencjonalnymi.
 • Opracowanie proekologicznej metody nawożenia warzyw azotem metodą depozytu amonowego i dokarmiania pozakorzeniowego.
 • Ocena potrzeb nawożenia fosforem roślin uprawnych w zależności od zdolności gleb do sorbowania fosforanów.

dr hab. Maciej Gąstoł

Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Edukacja:

 • Opracowanie kursu dla studentów studiów inżynierskich na Wydziale Ogrodniczym: Sadownictwo
 • Opracowanie programu przedmiotów dla studentów studiów II stopnia Ogrodnictwa:  Sadownictwo ekologiczne, Szkółkarstwo sadownicze, Ekologia upraw sadowniczych, Analiza danych.
 • Opracowanie kursów dla studentów Wydziału Rolnego: Produkcja ekologiczna owoców i warzyw
 • Opracowanie i prowadzenie przedmiotów w języku angielskim: Horticulture, General viticulture

Badania:

 • Obszar badań: sadownictwo, uprawa winorośli, ogrodnictwo ekologiczne

dr inż. Piotr Przybek

Magister inżynier chemii, doktor towaroznawstwa.

Członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, sekretarz Polskiej Federacji Producentów Wina, wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy oraz członek – założyciel Stowarzyszenia Winiarzy Jury Krakowskiej. Współwłaściciel Winnicy Wesoła położonej na Jurze Krakowskiej. Pomysłodawca i twórca internetowej mapy polskich winnic (winogrodnicy.pl).

Aktualnie, w ramach struktur Wydziału Towaroznawstwa UE w Krakowie, w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego winiarstwa, rozbudowuje laboratorium analityczne (enolab.pl).

 

Łukasz Bujak

Od ponad 15 lat zajmuje się uprawą winorośli i produkcją wina. Prowadzi swoją winnicę w sposób zgodny z naturą, promuje permakulturę na winnicy od wielu już lat. Skończył wiele kursów i szkleń związanych z prowadzeniem winnicy i uprawą winorośli.

Dodatkowo skończył studia w zakresie marketingu automatycznego, specjalizuje się w hurtowniach danych, Business Intelligence oraz Customer Intelligence.

Jego idée fixe jest budowanie wśród Polaków świadomości istnienia polskich win i sukcesywna poprawa ich jakości tak, aby wyróżniały się w świecie winiarskim, bo wierzy, że Polska jako kraj ma ogromny, niewykorzystany potencjał w tym zakresie.