O Projekcie

Projekt „Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej w Europie”

ma na celu rozwój edukacji enologicznej w Polsce zgodnie z najnowszymi standardami międzynarodowymi i ideą permakultury, dzięki opracowaniu kompleksowej Bazy Wiedzy Enologicznej. W ramach Bazy przygotowany zostanie kurs w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego dla przyszłych enologów, winogrodników i winemakerów.

Baza Wiedzy będzie zawierać materiały merytoryczne w postaci między innymi: 3 modułów dotyczących winorośli, winnicy i winifikacji oraz podręcznika do analizy zjawisk pogodowych w winnicy wraz z mobilną aplikacją i modelami chorobowymi. Proces uczenia będą wspierały nowoczesne narzędzia (aplikacja wspomagająca proces nauki, filmy, infogrfiki, animacje), z wykorzystaniem technik edukacyjnych (jak mnemotechniki).

Zdefiniowano następujące cele, do osiągnięcia których przyczyni się projekt:

1.    ułatwienie dostępu do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina zgodnie z prawami natury (permakultura)
2.    podniesienie jakości kształcenia w branży enologicznej zgodne z międzynarodowymi standardami i metodami opartymi na pracy
3.    podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących, szkolących się oraz kadry i ekspertów branży enologicznej
4.    podniesienie jakości świadczonych usług winiarskich, dzięki wdrożeniu współpracy z partnerami zagranicznymi i implementacji dobrych praktyk
5.    nawiązanie stałej międzynarodowej współpracy opartej na obopólnych korzyściach, połączonej z praktykami zagranicznymi pomiędzy partnerami, wzbogaconej o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk

Grupy docelowe projektu w kontekście europejskim:

1.    osoby pracujące w branży enologicznej (prowadzące i/lub zakładające winnice)
2.    członkowie i pracownicy stowarzyszeń winiarskich
3.    absolwenci szkół rolniczych chcący kontynuować naukę w kierunku „winogrodnik” (agronom), „enolog” lub „sommelier”
4.    kadra szkół wyższych i ponadgimnazjalnych, w których zostałby utworzony przedmiot o tematyce winiarskiej

Działaniami objęci zostaną przedstawiciele branży enologicznej, chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

 


Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+