Ankieta

Zapraszamy wszystkich do uzupełnienia ankiety potrzeb szkoleniowych, na podstawie jej wyników powstanie Analiza potrzeb szkoleniowych branży enologicznej w krajach objętych projektem
Zapraszamy do udziału w ankiecie. Szczegóły poniżej

Ankieta potrzeb szkoleniowych

Cel ankiety i analizy:
zsumowanie i dookreślenie potrzeb szkoleniowych konkretnych odbiorców:pracowników i pracodawców branży, studentów zainteresowanych przedmiotami/kierunkami enologicznymi w odniesieniu do standardów europejskich.

Na podstawie wyników powstanie raport, skonsultowany i zaopiniowanych przez Zespół Roboczy, który opracowuje Wykaz strategicznych kompetencji i kwalifikacji pracowników branży winiarskiej

Chcesz przyczynić się do rozwoju branży winiarskiej?

Weź udział w ankiecie!

Wypełnienie ankiety zajmie Ci nie więcej niż 20 minut a pomoże nam zdiagnozować potrzeby szkoleniowe i dopasować do nich kurs szkoleniowy, który będzie udostępniony NIEODPŁATNIE w drugiej połowie 2018 roku