Baza Wiedzy Winiarskiej

Winnica

Opracowanie będzie zawierało takie informacje jak:

- wybór stanowiska i przygotowanie gleby pod uprawę (winnica jako składnik zintegrowanego środowiska),
- analiza gospodarki wodnej (retencja jako ważny element permakultury)
- mikroklimat – topografia i mezoklimat,
- bioróżnorodność w winnicy,
- prowadzenie i pielęgnacja winnicy wieloletniej,
- formy prowadzenia winnicy,
- pielęgnacja gleby i jej nawożenie (mikro i makro elementy w glebie - równoważenie minerałów glebowych poprzez bioróżnorodność),
- formy prowadzenia krzewów wieloletnich,
- cięcie winorośli, i formowanie, odnawianie starszych krzewów,
- regulacja plonu oraz zabiegi poprawiające jakość owoców,
- mechanizacja winnicy,
- organizacja zbiorów oraz dobór metod i technik zbioru winogron,
- definicje wg przepisów UE oraz innych norm międzynarodowych,
- gospodarka odpadami (wytłoki z prasy, woda z mycia zbiorników etc. )
- wykaz niezbędnych pomieszczeń, sprzętu i materiałów do wyrobu i przechowywania/leżakowania gotowego produktu

Winorośl

Zakres tematyczny:

- winorośl jej biologia i wymagania,
- koegzystencja winorośli z innymi roślinami
- odmiany Vitis vinifera, odmiany mieszańcowe i endemiczne,
- wymagania siedliskowe nasadzania,
- zakładanie winnicy,
- wybór sadzonek i szczepów,
- sadzenie,
- budowa i prowadzenie latorośli,
- cykl wegetacyjny i prowadzenie młodej winnicy,
- określanie dojrzałości gron,
- alternatywne „zastosowanie” produktów winorośli (pestki, sok, olej, kosmetyki),
- brykietowanie obcinanych latorośli na opał i inne działania sprzyjające ekologii

Winifikacja

A także:

- jakość i charakter produktu oraz czynniki wpływające na jego styl,
- analiza plonów i ocena stanu zdrowotnego zebranych owoców,
- skład oraz analiza chemiczna moszczu,
- mikrobiologia, przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją,
- technologia produkcji, polskie i europejskie tradycje, specjalistyczne technologie winiarskie (lodowe, botrytyzowane etc.),
- chemia analityczna w praktyce winiarskiej i wyposażenie podręcznego laboratorium,
- określanie podstawowych parametrów fizykochemicznych oraz zawartości poszczególnych substancji w winie (pH, ciężar właściwy moszczu, suchy ekstrakt, kwasy organiczne, alkohole, dwutlenek siarki, lotna kwasowość),
- drożdże i bakterie mlekowe, bakterie octowe, inne niepożądane mikroorganizmy oraz wywoływane przez nie zmiany,
- metody odszypułkowania i zgniatania winogron,
- rodzaje maceracji, tłoczenie,
- klarowanie i stabilizacja moszczu,
- fermentacja oraz pielęgnacja młodego produktu, butelkowanie,
- materiały używane do wyrobu (preparaty drożdży i bakterii, pożywki, enzymy, środki klarujące i konserwujące, odczynniki do analiz, etc.),
- metody oceny degustacyjnej,
- produkcja i rodzaje beczek (wielkość, rodzaj dębu, stopień wypalenia, stare i nowe beczki),
- oraz wiele innych.

Zachęcamy do kontaktu i zgłaszania swoich propozycji.

 

 

 


 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Publikacje na niniejszej stronie zostały zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.