Baza Wiedzy Winiarskiej

Winnica

Opracowanie będzie zawierało takie informacje jak:

– wybór stanowiska i przygotowanie gleby pod uprawę (winnica jako składnik zintegrowanego środowiska),
– analiza gospodarki wodnej (retencja jako ważny element permakultury)
– mikroklimat – topografia i mezoklimat,
– bioróżnorodność w winnicy,
– prowadzenie i pielęgnacja winnicy wieloletniej,
– formy prowadzenia winnicy,
– pielęgnacja gleby i jej nawożenie (mikro i makro elementy w glebie – równoważenie minerałów glebowych poprzez bioróżnorodność),
– formy prowadzenia krzewów wieloletnich,
– cięcie winorośli, i formowanie, odnawianie starszych krzewów,
– regulacja plonu oraz zabiegi poprawiające jakość owoców,
– mechanizacja winnicy,
– organizacja zbiorów oraz dobór metod i technik zbioru winogron,
– definicje wg przepisów UE oraz innych norm międzynarodowych,
– gospodarka odpadami (wytłoki z prasy, woda z mycia zbiorników etc. )
– wykaz niezbędnych pomieszczeń, sprzętu i materiałów do wyrobu i przechowywania/leżakowania gotowego produktu

Winorośl

Zakres tematyczny:

– winorośl jej biologia i wymagania,
– koegzystencja winorośli z innymi roślinami
– odmiany Vitis vinifera, odmiany mieszańcowe i endemiczne,
– wymagania siedliskowe nasadzania,
– zakładanie winnicy,
– wybór sadzonek i szczepów,
– sadzenie,
– budowa i prowadzenie latorośli,
– cykl wegetacyjny i prowadzenie młodej winnicy,
– określanie dojrzałości gron,
– alternatywne „zastosowanie” produktów winorośli (pestki, sok, olej, kosmetyki),
– brykietowanie obcinanych latorośli na opał i inne działania sprzyjające ekologii

Winifikacja

A także:

– jakość i charakter produktu oraz czynniki wpływające na jego styl,
– analiza plonów i ocena stanu zdrowotnego zebranych owoców,
– skład oraz analiza chemiczna moszczu,
– mikrobiologia, przerób winogron oraz wstępna obróbka miazgi/moszczu przed fermentacją,
– technologia produkcji, polskie i europejskie tradycje, specjalistyczne technologie winiarskie (lodowe, botrytyzowane etc.),
– chemia analityczna w praktyce winiarskiej i wyposażenie podręcznego laboratorium,
– określanie podstawowych parametrów fizykochemicznych oraz zawartości poszczególnych substancji w winie (pH, ciężar właściwy moszczu, suchy ekstrakt, kwasy organiczne, alkohole, dwutlenek siarki, lotna kwasowość),
– drożdże i bakterie mlekowe, bakterie octowe, inne niepożądane mikroorganizmy oraz wywoływane przez nie zmiany,
– metody odszypułkowania i zgniatania winogron,
– rodzaje maceracji, tłoczenie,
– klarowanie i stabilizacja moszczu,
– fermentacja oraz pielęgnacja młodego produktu, butelkowanie,
– materiały używane do wyrobu (preparaty drożdży i bakterii, pożywki, enzymy, środki klarujące i konserwujące, odczynniki do analiz, etc.),
– metody oceny degustacyjnej,
– produkcja i rodzaje beczek (wielkość, rodzaj dębu, stopień wypalenia, stare i nowe beczki),
– oraz wiele innych.

Zachęcamy do kontaktu i zgłaszania swoich propozycji.