23 I 24 LUTEGO 2017 ROKU

Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Polsce

Prace posuwają się do przodu. Niebawem będziemy mogli pochwalić się pierwszymi opracowaniami. W czasie spotkania ustaliliśmy kolejne terminy spotkań roboczych oraz szkoleniowe a także harmonogram działań na najbliższe miesiące

Powstaje

Baza Wiedzy
Kurs pilotażowy i Słownik Pojęć Winiarskich

Było

Inspirująco
pracowicie i bardzo winiarsko

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele niemal wszystkich organizacji partnerskich. Praca w takim zespole daje ogromną satysfakcję i sprawia, że nawet wielogodzinne dyskusje nad zagadnieniami związanymi z branżą winiarską w Polsce i w Europie stają się przyjemnością.

Kolejne spotkanie ustalono na marzec br. Odbędzie się u Partnera węgierskiego w Winnicy Petreny, w Egerze.