Winorośl

_

1.0 Historia, kierunki użytkowania i produkcja winogron.
2.0 Systematyka winorośli.
3.0 Fitogeografia winorośli, wymagania siedliskowe winorośli
4.0 Morfologia i anatomia krzewu winorośli
5.0 Fizjologia krzewu winorośli
6.0 Potrzeby mineralnego żywienia winorośli
7.0 Kwitnienie i owocowanie.