MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WINIARZY

Nasz kolejny partner reprezentujący grupę ostatecznych odbiorców, czyli winiarzy – Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy, jest czynnie zaangażowany w projekt od samego początku.

Winiarze Małopolscy

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób zajmujących się produkcją sadzonek winorośli, uprawą winogron (w tym również odmian hybrydowych) oraz produkcją wina i organizacją rynków, przetwórstwem winogron, tworzeniem zaplecza technicznego, informacyjnego, naukowego oraz doradczego. Zostało założone przez grupę pasjonatów winorośli i wina w 2010 roku.

Główne działania:

-Działalność promocyjna i popularyzatorska
– Działalność szkoleniowa w Polsce i za granicą
– Działania na rzecz jakości małopolskiego wina (stowarzyszenie opracowało system jakości „Gwarantowana Jakość Wina Małopolska”)
– Wymiana doświadczeń i promocja działania zbliżona do grup producencki (wspólne zakupy sadzonek, sprzętu i środków ochrony roślin).

Kluczowa rola

Stowarzyszenie w Projekcie będzie pełniło ważną rolę – określi przede wszystkim profil potencjalnego pracownika branży, przetestuje i zaopiniuje wszystkie powstające materiały do Bazy Wiedzy i kursu szkoleniowego oraz oddeleguje osoby do wzięcia udziału (wraz z osobami oddelegowanymi przez pozostałych partnerów) w kursie pilotażowym.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób zajmujących się produkcją sadzonek winorośli, uprawą winogron (w tym również odmian hybrydowych) oraz produkcją wina i organizacją rynków, przetwórstwem winogron, tworzeniem zaplecza technicznego, informacyjnego, naukowego oraz doradczego. Zostało założone przez grupę pasjonatów winorośli i wina w 2010 roku.

Prezes Stowarzyszenia – Jan Kula, mgr inż. chemik. Uprawą winorośli i wytwarzaniem wina zajmuje się od 2007 r. Posada tytuł: Mistrz w zawodzie winiarza. Uprawia 12 szczepów winogron, monitorując je pod kątem wyboru najlepiej sprawujących się pod względem odporności na choroby, przemarzanie i jakości uzyskiwanego wina.

Piotr Przybek – wiceprezes, specjalista w zakresie analizy chemicznej wina, Rafał Stec – właściciel jednej z największych małopolskich winnic, Robert Beściak – właściciel jednej z najbardziej malowniczych winnic Małopolski, a także Wiktor Chrzanowski – ekspert w dziedzinie fotografii i promocji wina, Paweł Wiater – specjalista w zakresie stacji pogodowych, Robert Zwolenik – odpowiedzialny za opracowanie słownika; których sylwetki przybliżymy wkrótce.