MENDEL UNIVERSITY W BRNIE

Kolejnym z naszych partnerów jest Uniwersytet Mendla w Brnie. Jest to najstarsze niezależne kolegium rolnicze w Czechach. Szkoła poza Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa Nauki ma farmę przy szkole ogrodniczej w Lednicy.

Wsparcie eksperckie

Uczelnia kształci studentów na kierunku dyplomowanego enologa, na kierunku: Uprawa winorośli i winiarstwo. Prowadzi także kursy szkoleniowe i staże przygotowujące do zawodu enologa. Posiada doświadczenie w uprawie winorośli, produkcji wina, profesjonalną winnicę oraz w pełni funkcjonalną winiarnię, gdzie będą dobywać się szkolenia praktyczne realizowane w ramach Projektu.