KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Projekt „Wykorzystanie nowoczesnych technologii do wspierania branży enologicznej w Europie

Cel

Projekt ma na celu rozwój edukacji enologicznej w Polsce zgodnie z najnowszymi standardami międzynarodowymi i ideą permakultury, dzięki opracowaniu kompleksowej Bazy Wiedzy Enologicznej. W ramach Bazy przygotowany zostanie kurs w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego dla przyszłych enologów, winogrodników i winemakerów.

Baza Wiedzy będzie zawierać materiały merytoryczne w postaci między innymi: 3 modułów dotyczących winorośli, winnicy i winifikacji oraz podręcznika do analizy zjawisk pogodowych w winnicy wraz z mobilną aplikacją i modelami chorobowymi. Proces uczenia będą wspierały nowoczesne narzędzia (aplikacja wspomagająca proces nauki, filmy, infogrfiki, animacje), z wykorzystaniem technik edukacyjnych (jak mnemotechniki).

Projekt przyczyni się do:

 

1. ułatwienia dostępu do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina zgodnie z prawami natury (permakultura)
2. podniesienia jakości kształcenia w branży enologicznej zgodne z międzynarodowymi standardami i metodami opartymi na pracy
3. podniesienia kwalifikacji zawodowych osób pracujących, szkolących się oraz kadry i ekspertów branży enologicznej
4. podniesienia jakości świadczonych usług winiarskich, dzięki wdrożeniu współpracy z partnerami zagranicznymi i implementacji dobrych praktyk
5. nawiązania stałej międzynarodowej współpracy opartej na obopólnych korzyściach, połączonej z praktykami zagranicznymi pomiędzy partnerami, wzbogaconej o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk

Grupy docelowe:

  • osoby pracujące w branży enologicznej (prowadzące i/lub zakładające winnice)
  • członkowie i pracownicy stowarzyszeń winiarskich
  • absolwenci szkół rolniczych chcący kontynuować naukę w kierunku „winogrodnik” (agronom), „enolog” lub „sommelier”
  • kadra szkół wyższych i ponadgimnazjalnych, w których zostałby utworzony przedmiot o tematyce winiarskiej

Działaniami objęci zostaną przedstawiciele branży enologicznej, chcący podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Partnerzy

X-event Sp. z o.o. www.x-event.com.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie http://en.ur.krakow.pl/

Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy http://malopolskiewiniarstwo.pl/

Czechy MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE http://mendelu.cz/en/

DITHEKET Cypr http://www.lovetroodos.com/

DS Penina d.o.o. Słowenia http://www.domaine-slapsak.com X-Vin,

Węgry http://petrenywinery.hu

 

 

 

 


 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Publikacje na niniejszej stronie zostały zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.