Partnerzy Projektu

Do współpracy przy projekcie zaprosiliśmy instytucje i firmy, które swoim doświadczeniem i wiedzą gwarantują jakość materiałów i szkoleń na najwyższym poziomie

Zaangażowanie w projekt zróżnicowanych partnerów, poznanie różnych technik uprawy roślin i metod winifkacji (odmiennych w wybranych krajach) pozwoli na różne spojrzenie na te same problemy i skonfrontowanie wiedzy teoretyczne i praktycznej pozwoli wybrać najlepsze rozwiązania w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego w branży enologicznej z poszanowaniem środowiska naturalnego i wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zrównoważonego rozwoju w wymiarze ogólnoeuropejskim.

X-event Sp. z o.o.

X-Event Sp. z o.o. powołana została w roku 2010, zajmuje się organizacją szkoleń, konferencji, doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia winnic, a także produkcją filmową, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w branży winiarskiej oraz marketingiem automatycznym/internetowym.

Uniwersytet Rolniczy

Uniwersytet Rolniczy to uczelnia wyższa która kształci na kierunkach związanych z branżą enologiczną. Wzorce kształcenia w zakresie nauk rolniczych i leśnych czerpie z bogatego dziedzictwa intelektualnego i tradycji krakowskich uczelni

Mendel University

Uniwersytety Mendla w Brnie jest najstarszą niezależnym kolegium rolniczym w Czechach. Akademia Rolnicza w Brnie (DWAF) została ustanowiona ustawą nr. 460 z dnia 24 lipca 1919 roku i jej nazwa utrzymać do roku 1994.
W 1950 roku został utworzony Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Nauki. Dla potrzeb badań ogrodniczych powstała w 1951 roku w szkole ogrodniczej farma w Lednicy.

Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy

Małopolskie Stowarzyszenie Winiarzy jest zrzeszeniem osób zajmujących się produkcją sadzonek winorośli, uprawą winogron (w tym również odmian hybrydowych) oraz produkcją wina i organizacją rynków, przetwórstwem winogron, tworzeniem zaplecza technicznego, informacyjnego, naukowego oraz doradczego. Zostało założone przez grupę pasjonatów winorośli i wina w 2010 roku.

Petreny Winery

X-VIN KFT. – PETRENY WINERY to rodzinna, polsko-węgierska winnica , położona niedaleko Egeru. Posiadłość została założona przez ATTILA PETÉNY – urodzony: w Egerze w roku 1969, wykształcenia: mgr. inżynier cybernetyki (1990), mgr. Ekonomii (1994) – oraz ROBERTA PETRÉNY – urodzony w Egerze w roku 1969, wykształcenia: inżynier ogrodnictwa.

DITHEKET

Troodos Network of Thematic Centers jest organizacją non-profit założoną w 2004 roku(w 2014 przekształconą z grupy nieformalnej w stowarzyszenie). Głównym przedmiotem jej działalności jest prowadzenie i administracja tzw. Centrów Tematycznych rejonie Troodos, we współpracy z radami wspólnotowych wsi w zakresie rozwoju przedsiębiorczość.

Domaine Slapsak

Winnica Domaine Slapsak znajduje się w Telcel, małej wiosce w sercu wzgórz Dolenjska w połowie drogi między Lublaną i Zagrzebiem. Winnica położona jest na wzgórzu 500m npm na glebie składającej się głównie z łupków i wapieni. Jest to rodzinne przedsięwzięcie.

 

 

 


 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Publikacje na niniejszej stronie zostały zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.