Troodos Network of Thematic Centers

jest organizacją non-profit założoną w 2004 roku (w 2014 przekształconą z grupy nieformalnej w stowarzyszenie). Głównym przedmiotem jej działalności jest prowadzenie i administracja tzw. Centrów Tematycznych rejonie Troodos, we współpracy z radami wspólnotowych wsi w zakresie rozwoju przedsiębiorczość.

Enoturystyka kluczem do sukcesu

Organizacja jest podzielona na kilka grup tematycznych. Każda grupa działa jako filar rozwoju turystyki, mikro przedsiębiorstw oraz budowania potencjału i rozwoju umiejętności w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych regionu.
Obejmuje obszar Mountain Resorts tj. około 100 wsi w subregionach Troodos, Solia, Marathasa, Północnej i Południowej Pitsilia i winiarski obszar Limassol.

Wioski winiarskie

Jest to organizacja, która wdraża bardzo innowacyjny pomysł na pobudzanie przedsiębiorczości wykorzystując możliwości jakie daje branża enologiczna – uprawa winorośli, produkcja wina oraz enoturystyka.

Wsparcie eksperckie

Jest to organizacja, która wdraża bardzo innowacyjny pomysł na pobudzanie przedsiębiorczości wykorzystując możliwości jakie daje branża enologiczna – uprawa winorośli, produkcja wina oraz enoturystyka.

W czym pomoże Partner?

W Projekcie Partner wykorzysta swoje doświadczenie i wniesie je jako olbrzymią wartość merytoryczną. W Polsce sytuacja w branży winiarskiej jest zbliżona do tej sprzed kilkunastu lat na Cyprze, więc wykorzystując ich wiedzę i doświadczenia oraz ucząc się na błędach możemy szybko i skutecznie zachęcić młodych ludzi do rozwijania swoich kompetencji w enologii.

 

 

 


 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Publikacje na niniejszej stronie zostały zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.