O2

Analiza potrzeb szkoleniowych branży enologicznej w krajach objętych projektem

Pracujemy w branży winiarskiej od lat. Przepytaliśmy dziesiątki winiarzy w Polsce i za granicą. Przeanalizowaliśmy setki stron dostępnych materiałów i publikacji branżowych. Rozmawialiśmy z profesorami, naukowcami, praktykami z wielu krajów europejskich, przeglądaliśmy dokumentacje instytucji badawczo – rozwojowych, słuchaliśmy wykładów i wystąpień ekspertów winiarskich. I najważniejsze – przeprowadzaliśmy ankiety wśród winiarzy. Dało nam to podstawy do określenia potrzeb szkoleniowych branży winiarskiej.  

Analiza, którą prezentujemy ma na celu zsumowanie i dookreślenie potrzeb szkoleniowych pracowników i pracodawców branży enologicznej, a także studentów zainteresowanych przedmiotami/kierunkami enologicznymi.

Zachęcamy do zapoznania się i przesłania swoich uwag wszystkie stowarzyszenia winiarskie i instytucje branżowe. Jest to baza, którą chcemy stale uzupełniać i modyfikować wraz z rozwojem branży.

Link do ankiety – Ankieta potrzeb szkoleniowych dla branży winiarskiej

Język polski: 

 

Język angielski

O2-Analiza-Potrzeb-Szkoleniowych-Branży-Enologicznej-raport

O2- Analiza Potrzeb Szkoleniowych Branży Enologicznej - raport