O8

Zbiór metodologii nauczania

Nie od dziś wiadomo, że inaczej przyswaja wiedzę dziecko, inaczej osoba dorosła. Inaczej ktoś, kto jest „wrokowcem”, inaczej „słuchowiec”. Przygotowaliśmy zestawienie metodologii nauczania, gdzie prezentowane są różnorodne podejścia do kształcenia i samokształcenia.

Dzięki ekspertom zaangażowanym do współpracy opracowana została metoda przekazywania wiedzy, pozwalająca na pełne zaangażowanie uczestników w proces nauczania. Wykorzystaliśmy metody między innymi oparte na teorii inteligencji wielorakich oraz na metodzie warsztatowej – studium przypadku.

 

W języku polskim:

W języku angielskim: 

 

O8-zbior-metodologii-nauczania-PL

Metodologie nauczania