Zapraszamy do udziału w kursie pilotażowym

01

Pierwszy etap

Pierwszym etapem jest zapoznanie się z materiałami zgromadzonymi w Bazie Wiedzy. Są to opracowania merytoryczne, które ułatwią zrozumienie procesów związanych z uprawą winorośli i produkcji wina. Dostęp do Bazy Wiedzy jest nieodpłatny, wystarczy tylko zarejestrować się na kurs.

02

Drugi etap - szkolenia praktyczne

Drugim etapem kursu są wyjazdy szkoleniowe do winnic w Polsce i za granicą, na których uczestnicy w praktyce zobaczą jak procesy, o których czytali, się odbywają. Wyjazdy odbywać się będą od kwietnia do października 2018 roku. Każdy wyjazd trwa minimum 5 dni.

03

Trzeci etap

W trzecim etapie każdy uczestnik będzie zobowiązany do wypełnienia ankiety-testu podsumowującego nabytą wiedzę i wyrażenia opinii o kursie w badaniu kwestionariuszowym.

04

Wypełnij formularz

Udział w kursie jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydują kryteria formalne, merytoryczne i kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego:

Masz uwagi? Pytania? Sugestie?
Napisz do nas!

5 + 10 =

 

 

 


 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Publikacje na niniejszej stronie zostały zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.