Aplikacja pogodwa

Trwają intensywne prace nad jednym z ważniejszych rezultatów projektu

podręcznikiem do analizy zjawisk pogodowych w winnicy wraz z mobilną aplikacją i modelami chorobowymi, które przygotowywane są przez naszego Partnera – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Opracowania będą zawierały opisanie i przedstawienie agrofagów winorośli występujących w Polsce:

– choroby i szkodniki korzeni i pędów
– choroby i szkodniki pąków, liści i kwiatów
– choroby i szkodniki owoców
– agrofagi polifagiczne (wielożerne)
– inne czynniki wpływające na zdrowotność roślin i owoców

Dodatkowo znajdą się tam:

– integrowana ochrona winorośli przed chorobami i szkodnikami
– dobór odpowiedniej metody ochrony roślin, konieczność i kolejność stosowania środków ochrony roślin
– sprzęt techniczny do wykonywania zabiegów ochrony winorośli.
– ekologiczna ochrona winorośli przed agrofagami,
– zastosowanie preparatów biologicznych, biotechnicznych i środków wspomagających ochronę
– wykorzystanie zasad permakultury w ochronie winorośli przed najgroźniejszymi patogenami i szkodnikami

A także takie informacje jak:

– określenie granicznych i optymalnych warunków klimatycznych dla rozwoju poszczególnych agrofagów
– określenie wytycznych do opracowania sygnalizacji poszczególnych patogenów i szkodników
– sprawdzenie skuteczności opracowanych modeli sygnalizacji agrofagów, w porównaniu z rzeczywistym rozwojem
i dotychczas istniejącymi modelami

Zapraszamy do kontaktu

Wszystkich zainteresowanych opracowaniami zapraszamy na naszą stronę internetową

Pełne opracowanie będzie dostępne dopiero na początku 2018 roku, jednak część informacji będziemy publikować na bieżąco, żeby mogły Wam służyć jeszcze w tym roku.