UNIWERSYTET ROLNICZY

Dziś przedstawiamy Państwu strategicznego partnera merytorycznego: Uniwersytety Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uniwersytet Rolniczy to uczelnia wyższa która kształci na kierunkach związanych z branżą enologiczną. Wzorce kształcenia w zakresie nauk rolniczych i leśnych czerpie z bogatego dziedzictwa intelektualnego i długich edukacyjnych tradycji Krakowa.

Trochę historii

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. W 1776 roku w Krakowie ks. Hugo Kołłątaj zaproponował w memoriale „O wprowadzeniu dalszych nauk do Akademii Krakowskiej” wprowadzenie do projektu reform Szkoły Głównej Koronnej postulat utworzenia Katedry Rolnictwa.

Uczelnia prowadzi:

– Warsztaty z produkcji winiarskiej

– Uprawa winorośli i klasyfikacja win

– Ogólna uprawa winorośli

– General viticulture (TŻ, kierunek Jakość i Bezpieczeństwo Żywności)

Uczelnia dysponuje:

doświadczalną winnicą!
Pierwsze sadzonki w Uniwersyteckiej Winnicy zostały posadzone wiosną 2007 roku (250 sztuk w pięciu odmianach: Muskat Odesski, Seyval Blanc, Jutrzenka, Regent i Marechal Foch). Wiosną 2008 roku winnica doświadczalna została powiększona do1 ha powierzchni, na której obecnie rośnie prawie 3000 sztuk krzewów w 15 odmianach.

Na uczelni pracują eksperci i naukowcy wysokiej klasy

Winnica „ Garlicki Lamus” została zarejestrowana w 2013 roku w Agencji Rynku Rolnego jak również w Urzędzie Celnym. W tym też roku rozpoczęto w niej produkcję wina z przeznaczeniem na sprzedaż. Natomiast pierwsza eksperymentalna produkcja wina miała miejsce już od 2009 roku. Winnica ma do dyspozycji doskonale przygotowaną i wyposażoną winiarnię w której oprócz samej produkcji (przerobu winogron) prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu Enologii. Zajęcia te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.

W ramach Projektu Partner zapewni także dostęp do wiedzy w zakresie doboru zabiegów agrotechnicznych, środków ochrony roślin, naukę rozpoznawania chorób w winnicy, zabezpieczenia winnicy przed szkodnikami, sposobów profilaktyki i wczesnego ostrzegania przed chorobami etc.