Wykaz kompetencji

Pierwszym podstawowym Rezultatem Projektu jest Zestaw kompetencji pracownika branży winiarskiej – tzw. wykaz strategicznych kompetencji, umiejętności oraz wiedzy niezbędnej w pracy enologa i w enoturystyce.

Dowiedz się więcej

Opracowanie nad którym pracują eksperci będzie zawierało między innymi:

– wykaz zagadnień teoretycznych i umiejętności praktycznych, które pracownik w branży (wyszkolony na poziomie europejskim) musi posiadać
– charakterystykę kompetencji i kwalifikacji pracowników branży winiarskiej
– wykaz minimalnej liczby godzin i zakresu praktyk w zawodzie
– wskazówki dotyczące dostosowania polskich metod i warunków kształcenia do standardów europejskich
Opracowanie, które powstanie, będzie dostępne i może posłużyć szkołom winiarskim i firmom szkoleniowym oraz być może uczelniom podczas budowania i weryfikowania ścieżek edukacyjnych do kształcenia zawodowego w branży winiarskiej.

Doświadczenie praktyczne jest najważniejsze

Zagadnienia

Zagadnienia jakie zawierać będzie ten Rezultat Pracy Intelektualnej to przede wszystkim lista zadań zawodowych wraz z przydzielonym Wykazem kompetencji zawodowych, wiedzy oraz umiejętności. Do każdego zakresu zostanie przydzielona liczba godzin jakie należy poświęcić aby opanować poszczególne zakresy tematyczne czy umiejętności.

Opis kompetencji zawodowych wykonany będzie na podstawie: analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz głównie wyników badań analitycznych w branży winiarskiej.

Ponieważ w polskich przepisach nie ma jeszcze zdefiniowanego zawodu „winiarz”, „winogrodnik” zakresy zostały określone na podstawie wiedzy i doświadczenia ekspertów tworzących opracowanie oraz w odniesieniu do dostępnych materiałów źródłowych

Wykaz skupiać się będzie na takich zadaniach jak: planowanie i zakładanie plantacji winorośli, uprawa i nawożenie winorośli, pielęgnacja winnicy, ochrona winnicy, winobranie/ zbiór owoców, planowanie, projektowanie i zakładanie winiarni, przerób winogron, maceracja i fermentacja, analiza moszczu i wina, promocja i marketing w winnicy, obsługa turystów i enoturystyka, zadania Sommelierskie, zagadnienia prawne i ekonomiczne oraz uprawy ekologiczne i permakulturowe.

 

 

 


 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+

Publikacje na niniejszej stronie zostały zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.